Dè tha dol


Tuilleadh fiosrachaidh

An Gnìomh a Dheàrbhas

Seanchas mun àm a fhuair boireannaich nan Eilean a bhòt. Thathas a' deasachadh an dealbh-chluich An Gnìomh a Dheàrbhas a bhios ri fhaicinn an iomadh àite an 2016. Cliog seo airson tuilleadh fiosrachaidh.Ùrsgeul Rudha an Fhithich (Ravenspoint Saga)

‘S e Ursgeul Rudha an Fhithich (Tiotal eadar ama) a tha air am fiolm (25 mionaid) a bhios stèidhte san latha an-diugh an Ceann a Deas nan Loch. Tha cupal òg a' dol a phòsadh agus banais taigh aca air bruaich Loch Eirisort. Tha an dùthaich agus beul-aithris gu mi-fhòrtanach a' toirt buaidh air a’ cheangal. Cliog seo airson tuilleadh fiosrachaidh.
 Ceòl nan Eòin/And the Birds Sing

Ceòl Nan Eòin - Tha luchd ealain Rural Nations an dràsta a' deasachadh plana airson fiolm goirid dha clann anns am bi seanchas à beul-aithris Ceann a Tuath na h-Alba mun Ìolaire a Ghoid an Leanabh. Cliog seo airson tuilleadh fiosrachaidh.
 HIFF Feis Fiolm Eadar-Nàiseanta Innse-Gall 2015

13mh- 17 mh Dàmhair 2015

Chì sibh an clàr an seo a dh'aithghearr.

 

 


 

website by plexus media